MMIT
Mikulski Maurycy
Odwiedziny =

System kontroli Produkcji w energetyce oraz innych działach produkcji.

System kontroli Produkcji powstał na bazie dotychczasowych aplikacji, stworzonych przez firmę.
Połączył w jednolitą całość dotychczasowe elementy umożliwiając kontrole całości procesów związanych z produkcją w energetyce.
System składa się z modułów, które w większości pracować oddzielnie jednak pełną funkcjonalność osiągają w pełnej konfiguracji.

Moduły systemu:

  • 1) Moduł akwizycji danych z obiektu :
  • 2) Moduł prezentacji procesów technologicznych:
  • 3) Moduł analizy procesu technologicznego:
  • 4) Moduł rozliczenia i bilanse:
  • 5) Moduł planowania produkcji:
  • 6) Moduł zarządzania zasobami ludzkimi oraz ewidencja pisemnych poleceń pracy:
  • 7) Moduł zarządzania dokumentacją techniczną powiązane z kodami KKS:
  • 8) Moduł zarządzania magazynami produkcyjnymi: